Dane podmiotu

Nazwa F&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F&A
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000308786
NIP 7773075222
REGON 300893313
Siedziba kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat BRZESKI, gmina BRZEG, miejsc. BRZEG
Adres ul. BOLESŁAWA CHROBREGO, nr 2A, lok. ---, miejsc. BRZEG, kod 49-300, poczta BRZEG, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2008-06-24
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
56, 1, , RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
56, 2, , PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
47, 1, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 2, , SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 5, , SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 7, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 9, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
46, 3, , SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
46, 4, , SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
46, 6, , SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
46, 9, , SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Chen Yifa Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Wu Wujun Przewodniczący Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Chen Yifa
Wu Wujun

Dane podmiotu F&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000308786, NIP - 7773075222, REGON - 300893313. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat BRZESKI, gmina BRZEG, miejsc. BRZEG. Adres ul. BOLESŁAWA CHROBREGO, nr 2A, lok. ---, miejsc. BRZEG, kod 49-300, poczta BRZEG, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl