Dane podmiotu

Nazwa F & F INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F & F INWESTYCJE
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000301440
NIP 6762406057
REGON 121017366
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
Adres ul. GRODZKA, nr 40, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-044, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2008-03-13
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADCZENIA PRZEKRACZAJĄCEGO 30.000,00 ZŁ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ) UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZA
Przedmiot działalności
41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
43, 31, Z, TYNKOWANIE
43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
55, 90, Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
56, 10, B, RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
56, 30, Z, PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Fronc Radosław Józef Prezes 1975-03-19

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Forum Food&friends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Dane podmiotu F & F INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F & F INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F & F INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000301440, NIP - 6762406057, REGON - 121017366. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F & F INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW. Adres ul. GRODZKA, nr 40, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-044, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl