Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW
Skrócona nazwa ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000290871
NIP 0
REGON 0
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. ZAJĄCA, nr 22, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-749, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2007-10-17
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji
Nazwa organu reprezentacji

Komitet Założycielski:

Nazwisko i imię
Janecki Krzysztof
Wysocki Henryk
Piątek Marek
Dubiel Joachim
Adamczak Grzegorz
Piecko Mirosław

Dane podmiotu ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW - 0000290871, NIP - 0, REGON - 0. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. ZAJĄCA, nr 22, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-749, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl