Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" W LIKWIDACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa ŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" W LIKWIDACJI
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000028313
NIP 6341261816
REGON 273016877
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. GLIWICE, gmina M. GLIWICE, miejsc. GLIWICE
Adres ul. JAGIELLOŃSKA, nr 3, lok. 5, miejsc. GLIWICE, kod 44-100, poczta GLIWICE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2001-08-13
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Przedmiot działalności
51, 34, A, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
51, 34, B, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
51, 36, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
51, 37, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
51, 38, B, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI
51, 39, Z, NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
51, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
51, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
51, 70, A, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
51, 70, B, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
52, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
52, 12, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
60, 24, B, TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
60, 24, A, TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
63, 11, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
63, 12, C, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
74, 40, Z, REKLAMA
74, 82, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
93, 05, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Słaby Wacław Stanisław 1954-08-30
Kasznia Stanisław Franciszek 1958-04-26
Malejka Maciej Józef 1948-03-04
Paschek Wolfgang 1942-01-24
Fojcik Piotr Alojzy 1956-04-02
Gach Wojciech Piotr 1948-08-12
Wojtasik Marek Józef 1948-07-04

Dane podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" W LIKWIDACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" W LIKWIDACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" W LIKWIDACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000028313, NIP - 6341261816, REGON - 273016877. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" W LIKWIDACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. GLIWICE, gmina M. GLIWICE, miejsc. GLIWICE. Adres ul. JAGIELLOŃSKA, nr 3, lok. 5, miejsc. GLIWICE, kod 44-100, poczta GLIWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl