Dane podmiotu

Nazwa E MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E MEDIA POLSKA
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000279986
NIP 0
REGON 0
Siedziba kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
Adres ul. SZAMARZEWSKIEGO, nr 17, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-514, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2007-05-08
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA JEST PREZES ZARZĄDU.
Przedmiot działalności
51, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
51, 3, , SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU
51, 90, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
52, 1, , SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
52, 2, , SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
52, 6, , HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
55, 3, , RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
55, 40, Z, BARY
55, 5, , DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING
92, 3, , DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA
92, 7, , DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA
93, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
51, 85, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH
52, 45, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
30, 02, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
64, 20, C, TRANSMISJA DANYCH
64, 20, G, DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA
72, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA
72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
71, 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
72, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁĄ
51, 87, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI
51, 43, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
52, 72, Z, NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
45, 31, B, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
60, 24, B, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
63, 12, C, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
65, 23, Z, POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
74, 40, Z, REKLAMA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Modrzejewski Adam Prezes Zarządu 1976-05-25
Ostwald Patryk Członek Zarządu 1988-08-27

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Krzekotowski Henryk 1939-07-10
Ostwald Patryk 1988-08-27

Dane podmiotu E MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000279986, NIP - 0, REGON - 0. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ. Adres ul. SZAMARZEWSKIEGO, nr 17, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-514, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl