Dane podmiotu

Nazwa F&G NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F&G NIERUCHOMOŚCI
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000262178
NIP 7851740829
REGON 300360210
Siedziba kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat ŚREMSKI, gmina ŚREM, miejsc. ŚREM
Adres ul. ROLNA, nr 5, lok. ---, miejsc. ŚREM, kod 63-100, poczta ŚREM, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2006-08-29
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD JEDNOOSOBOWY
Przedmiot działalności
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Fornalik Wojciech Franciszek Prezes Zarządu 1949-02-10

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Sas Groupe Goyer
Fornalik Michał Bolesław 1976-09-09
Fornalik Krzysztof Wiktor 1978-08-29
Fornalik Stanisław Wojciech 1990-10-16

Dane podmiotu F&G NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F&G NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F&G NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000262178, NIP - 7851740829, REGON - 300360210. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F&G NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat ŚREMSKI, gmina ŚREM, miejsc. ŚREM. Adres ul. ROLNA, nr 5, lok. ---, miejsc. ŚREM, kod 63-100, poczta ŚREM, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl