Dane podmiotu

Nazwa E&G PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E&G PROJECT
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000252335
NIP 6731808636
REGON 0
Siedziba kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat SZCZECINECKI, gmina SZCZECINEK, miejsc. SZCZECINEK
Adres ul. ORDONA, nr 4, lok. ---, miejsc. SZCZECINEK, kod 78-400, poczta SZCZECINEK, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2006-03-13
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2017-08-16
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 2017-09-02
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji JEDNOOSOBOWO
Przedmiot działalności
45, , , BUDOWNICTWO
63, , , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
72, , , INFORMATYKA
73, , , DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
74, , , DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA
85, , , OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
93, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Palacz Grzegorz Prezes Zarządu
Popow Ewa Aleksandra Viceprezes Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Palacz Grzegorz
Popow Ewa Aleksandra

Dane podmiotu E&G PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E&G PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E&G PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000252335, NIP - 6731808636, REGON - 0. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E&G PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat SZCZECINECKI, gmina SZCZECINEK, miejsc. SZCZECINEK. Adres ul. ORDONA, nr 4, lok. ---, miejsc. SZCZECINEK, kod 78-400, poczta SZCZECINEK, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl