Dane podmiotu

Nazwa E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E AND S ESTATES POLAND
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000240379
NIP 5252339864
REGON 140201661
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. PLAC BANKOWY, nr 2, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-095, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2005-09-01
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Przedmiot działalności
45, , , BUDOWNICTWO
65, , , POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH
70, , , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
71, , , WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
72, , , INFORMATYKA
72, , , DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
74, , , DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA (Z WYJĄTKIEM DORADZTWA PRAWNEGO, PODATKOWEGO I DZIAŁALNOŚCI BIEGŁYCH REWIDENTÓW)

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Habib Benyamin Naeem Członek Zarządu
Pryce Martin Simon Członek Zarządu
Wingfield Digby George Richard Członek Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
E And S Estates Limited
Regional Property Trading Limited

Dane podmiotu E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000240379, NIP - 5252339864, REGON - 140201661. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. PLAC BANKOWY, nr 2, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-095, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl