Dane podmiotu

Nazwa E - GENERATION SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa E - GENERATION
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000023694
NIP 0
REGON 16834388
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. PLAC KONSTYTUCJI, nr 6, lok. 59, miejsc. WARSZAWA, kod 00-550, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2001-07-04
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji W PREZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przedmiot działalności
72, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
72, 10, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
72, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
22, 33, Z, REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
30, 02, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
51, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
51, 64, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
51, 70, A, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
51, 70, B, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
52, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
52, 63, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
74, 40, Z, REKLAMA
71, 33, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Waraksa Zbigiew Paweł Prezes Zarządu 1970-06-30

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Wróblewska Hanna
Tworek Jerzy Włodzimierz 1952-12-11
Wierniuk Patryk Marcin 1976-11-23

Dane podmiotu E - GENERATION SPÓŁKA AKCYJNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E - GENERATION SPÓŁKA AKCYJNA. Numer KRS podmiotu E - GENERATION SPÓŁKA AKCYJNA - 0000023694, NIP - 0, REGON - 16834388. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E - GENERATION SPÓŁKA AKCYJNA to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. PLAC KONSTYTUCJI, nr 6, lok. 59, miejsc. WARSZAWA, kod 00-550, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl