Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA CHARYTATYWNA
Skrócona nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA CHARYTATYWNA
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000022223
NIP 0
REGON 272161318
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. CHORZÓW, gmina M. CHORZÓW, miejsc. CHORZÓW
Adres ul. HUTNICZA, nr 6, lok. 14, miejsc. CHORZÓW, kod 41-506, poczta CHORZÓW, kraj POLSKA
Forma prawna FUNDACJA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2001-07-12
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD FUNDACJI SKŁADA SIĘ Z OD 3-5 OSÓB I JEST WYBIERANY PRZEZ RADĘ FUNDATORÓW W JAWNYM GŁOSOWANIU NA OKRES 4 LAT. ZARZĄD FUNDACJI WYBIERA ZE SWEGO GRONA PREZESA, WICEPREZESA I SEKRETARZA. PREZES FUNDACJI JEST REPREZENTANTEM WOBEC OSÓB TRZECICH. DO ZADAŃ

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Muras Aleksandra Teresa Prezes 1963-01-25
Regent Gabriela Wiceprezes 1960-12-18
Ścięgosz Bożena Sekretarz 1960-06-21

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Zymanek Grzegorz 1949-09-07
Bartodziej Andrzej Piotr 1965-05-30
Ścięgosz Bożena Maria 1960-06-21
Sznajder Wanda Maria 1925-11-21
Mączko Jakub 1931-05-18
Tuszyński Jerzy Witold 1949-03-30
Zymanek Urszula Teresa 1960-10-03
Muras Aleksandra Teresa 1963-01-25
Kwiecień Barbara Helena 1958-05-21

Dane podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA CHARYTATYWNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA FUNDACJA CHARYTATYWNA. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA CHARYTATYWNA - 0000022223, NIP - 0, REGON - 272161318. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA CHARYTATYWNA to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. CHORZÓW, gmina M. CHORZÓW, miejsc. CHORZÓW. Adres ul. HUTNICZA, nr 6, lok. 14, miejsc. CHORZÓW, kod 41-506, poczta CHORZÓW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl