Dane podmiotu

Nazwa E&M ADVICERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E&M ADVICERS
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000222136
NIP 8792414499
REGON 871715380
Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDYNIA, gmina M. GDYNIA, miejsc. GDYNIA
Adres ul. WŁADYSŁAWA IV, nr 50, lok. 3, miejsc. GDYNIA, kod 81-384, poczta GDYNIA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2004-11-22
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM BĄDŹ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
01, , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ.
02, , , LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ.
18, , , PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH
20, , , PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA.
22, 1, , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
28, , , PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ.
30, , , PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
35, , , PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
36, 1, , PRODUKCJA MEBLI
45, , , BUDOWNICTWO
50, , , SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI
51, , , HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI.
52, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI
55, , , HOTELE I RESTAURACJE
60, , , TRANSPORT LĄDOWY.
61, , , TRANSPORT WODNY
64, , , POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
65, , , POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH
67, , , DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI.
70, , , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
71, , , WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
72, , , INFORMATYKA
74, , , DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA
80, , , EDUKACJA
92, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
93, , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Adamczewski Adam 1969-02-27

Dane podmiotu E&M ADVICERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E&M ADVICERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E&M ADVICERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000222136, NIP - 8792414499, REGON - 871715380. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E&M ADVICERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDYNIA, gmina M. GDYNIA, miejsc. GDYNIA. Adres ul. WŁADYSŁAWA IV, nr 50, lok. 3, miejsc. GDYNIA, kod 81-384, poczta GDYNIA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl