Dane podmiotu

Nazwa E & S ZEITPFLEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E & S ZEITPFLEGE
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000213119
NIP 0
REGON 0
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. MOTOROWA, nr 1, lok. 67, miejsc. WARSZAWA, kod 04-035, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2004-07-19
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2017-08-05
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 2017-09-19
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Przedmiot działalności
74, 87, B, DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA ZWIĄZANA Z OPIEKĄ NAD OSOBAMI STARSZYMI
74, 87, B, DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM GOSPODARSTW DOMOWYCH
74, 70, Z, SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Schulte Angelika Członek Zarządu
Enste Albert Adolf Członek Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Enste Albert Adolf
Schulte Angelika
Sindram Marion

Dane podmiotu E & S ZEITPFLEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E & S ZEITPFLEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E & S ZEITPFLEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000213119, NIP - 0, REGON - 0. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E & S ZEITPFLEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. MOTOROWA, nr 1, lok. 67, miejsc. WARSZAWA, kod 04-035, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl