Dane podmiotu

Nazwa E KLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E KLON
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000204289
NIP 0
REGON 0
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. WŁODARZEWSKA, nr 59F, lok. 52U, miejsc. WARSZAWA, kod 02-384, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2004-05-13
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB
Przedmiot działalności
30, 02, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
32, 30, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM
45, 21, C, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH
45, 21, D, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH
45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
45, 31, B, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
45, 31, D, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
51, 53, B, SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
51, 54, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
51, 56, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
51, 62, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH
51, 64, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
51, 65, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO
51, 70, A, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
51, 70, B, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
52, 12, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
52, 45, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
52, 46, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
52, 48, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
52, 48, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO
52, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
52, 63, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
55, 30, B, POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
64, 20, A, TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA
64, 20, B, TELEFONIA RUCHOMA
64, 20, C, TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA
64, 20, D, RADIOKOMUNIKACJA
64, 20, E, RADIODYFUZJA
64, 20, F, TELEWIZJA KABLOWA
64, 20, G, POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
71, 33, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
71, 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
72, 10, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
72, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
72, 50, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH
72, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
74, 14, B, ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
74, 40, Z, REKLAMA
74, 84, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
74, 84, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
80, 42, Z, POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Chojecki Konrad Benedykt Prezes Zarządu 1977-01-26
Sobczyk Włodzimierz Tadeusz Wiceprezes Zarządu 1948-07-24

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Chojecki Konrad Benedykt 1977-01-26
Sobczyk Włodzimierz Tadeusz 1948-07-24
Farkowski Marek Józef 1962-04-24

Dane podmiotu E KLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E KLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E KLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000204289, NIP - 0, REGON - 0. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E KLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. WŁODARZEWSKA, nr 59F, lok. 52U, miejsc. WARSZAWA, kod 02-384, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl