Dane podmiotu

Nazwa E & T KAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E & T KAGRA
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000197612
NIP 8561612130
REGON 811890807
Siedziba kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GOLENIOWSKI, gmina MASZEWO, miejsc. MASZEWO
Adres ul. JEDNOŚCI NARODOWEJ, nr 23, lok. A, miejsc. MASZEWO, kod 72-130, poczta MASZEWO, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2004-03-02
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
Przedmiot działalności
52, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
52, 12, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
52, 33, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
55, 40, Z, BARY
55, 23, Z, POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
60, 24, A, TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
60, 24, B, TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
60, 24, C, WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
63, 11, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
63, 12, C, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
63, 21, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
63, 40, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
65, 21, Z, LEASING FINANSOWY
65, 23, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
71, 10, Z, WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
71, 21, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
71, 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
93, 05, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
55, 11, Z, HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI
55, 30, A, RESTAURACJE
55, 30, B, POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
50, 20, A, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
50, 30, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
50, 10, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
50, 50, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW
52, 25, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
37, 10, Z, ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Iwanicka Elżbieta Członek Zarządu 1954-06-17

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Iwanicka Sobczak Kamila 1981-09-17
Zięba Agnieszka 1976-10-19

Dane podmiotu E & T KAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E & T KAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E & T KAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000197612, NIP - 8561612130, REGON - 811890807. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E & T KAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GOLENIOWSKI, gmina MASZEWO, miejsc. MASZEWO. Adres ul. JEDNOŚCI NARODOWEJ, nr 23, lok. A, miejsc. MASZEWO, kod 72-130, poczta MASZEWO, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl