Dane podmiotu

Nazwa F & L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F & L
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000176540
NIP 9512098828
REGON 15585612
Siedziba kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
Adres ul. LIMANOWSKIEGO, nr 15B, lok. 4.4, miejsc. POZNAŃ, kod 60-744, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2003-10-15
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
15, 1, , PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH
51, 32, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH
52, 22, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH
51, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW
51, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
74, 13, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
74, 40, Z, REKLAMA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Piao Xiang Kui Prezes Zarządu 1969-04-21

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Lee Myung Ju
Park Yoon Ah

Dane podmiotu F & L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F & L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F & L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000176540, NIP - 9512098828, REGON - 15585612. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F & L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ. Adres ul. LIMANOWSKIEGO, nr 15B, lok. 4.4, miejsc. POZNAŃ, kod 60-744, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl