Dane podmiotu

Nazwa E&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E&A
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000175518
NIP 7561809719
REGON 531671849
Siedziba kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat M. OPOLE, gmina M. OPOLE, miejsc. OPOLE
Adres ul. KOŁŁĄTAJA, nr 3, lok. 1, miejsc. OPOLE, kod 45-064, poczta OPOLE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2003-10-07
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przedmiot działalności
78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
85, 59, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Verhaegen Tom Członek Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Luba Uitzenddiensten B.v.

Dane podmiotu E&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000175518, NIP - 7561809719, REGON - 531671849. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat M. OPOLE, gmina M. OPOLE, miejsc. OPOLE. Adres ul. KOŁŁĄTAJA, nr 3, lok. 1, miejsc. OPOLE, kod 45-064, poczta OPOLE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl