Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Skrócona nazwa ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000167683
NIP 6431440741
REGON 272414883
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, miejsc. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Adres ul. SOWIA, nr 14, lok. ---, miejsc. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, kod 41-100, poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, kraj POLSKA
Forma prawna STOWARZYSZENIE
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2003-07-16
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW WWW.SKGOLF.PL
Email [email protected]
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO REPREZENTOWANIA KLUBU I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA, JEGO ZASTĘPCY ORAZ SKARBNIKA LUB SEKRETARZA. PEŁNOMOCNIKÓW USTANAWIA ZARZĄD, OKREŚLAJĄC ZAKRE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Korpok Bartłomiej Skarbnik 1981-04-07
Domogała Michał Franciszek Prezes Zarządu 1951-05-22
Daniluk Leszek Członek Zarządu 1957-02-23
Dudzik Maria Sekretarz 1959-02-14
Łuczak Roman Zastępca Prezesa Zarządu 1962-02-20

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Radzyniak Ryszard 1955-01-24
Ciaciura Marian 1960-10-07
Królikowska Aleksandra 1958-01-06

Dane podmiotu ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH - 0000167683, NIP - 6431440741, REGON - 272414883. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, miejsc. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Adres ul. SOWIA, nr 14, lok. ---, miejsc. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, kod 41-100, poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl