Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa ŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000151629
NIP 6341911792
REGON 273046217
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. CHORZÓW, gmina M. CHORZÓW, miejsc. CHORZÓW
Adres ul. STEFANA BATOREGO, nr 82, lok. ---, miejsc. CHORZÓW, kod 41-515, poczta CHORZÓW, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2003-02-14
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Przedmiot działalności
45, , , BUDOWNICTWO
45, 1, , PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45, 2, , WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
45, 3, , WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45, 4, , WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
51, 19, , DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
74, 4, , REKLAMA
55, 23, Z, POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
22, 1, , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Fido Mieczysław Jerzy 1960-07-02
Strojnowski Jacek Marek 1948-05-30

Dane podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000151629, NIP - 6341911792, REGON - 273046217. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. CHORZÓW, gmina M. CHORZÓW, miejsc. CHORZÓW. Adres ul. STEFANA BATOREGO, nr 82, lok. ---, miejsc. CHORZÓW, kod 41-515, poczta CHORZÓW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl