Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA AGENCJA FINANSOWA MARCIN GĄSZCZAK I ROBERT ZDAŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Skrócona nazwa ŚLĄSKA AGENCJA FINANSOWA MARCIN GĄSZCZAK I ROBERT ZDAŃKOWSKI
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000120995
NIP 6442940861
REGON 276606065
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. SOSNOWIEC, gmina M. SOSNOWIEC, miejsc. SOSNOWIEC
Adres ul. LENARTOWICZA, nr 188, lok. ---, miejsc. SOSNOWIEC, kod 41-216, poczta SOSNOWIEC, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2002-07-02
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Nazwa organu reprezentacji 1. KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ MOŻE SKUTECZNIE ZACIĄGAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. PRZEPIS PARAGRAFU 12 UST.3 STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO. 2.W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYN
Przedmiot działalności
69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Gąszczak Marcin Stanisław 1973-01-28
Zdańkowski Robert Mariusz 1973-05-15

Dane podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA FINANSOWA MARCIN GĄSZCZAK I ROBERT ZDAŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA AGENCJA FINANSOWA MARCIN GĄSZCZAK I ROBERT ZDAŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA FINANSOWA MARCIN GĄSZCZAK I ROBERT ZDAŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA - 0000120995, NIP - 6442940861, REGON - 276606065. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA FINANSOWA MARCIN GĄSZCZAK I ROBERT ZDAŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. SOSNOWIEC, gmina M. SOSNOWIEC, miejsc. SOSNOWIEC. Adres ul. LENARTOWICZA, nr 188, lok. ---, miejsc. SOSNOWIEC, kod 41-216, poczta SOSNOWIEC, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl