Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA BŁĘKITNY KRZYŻ
Skrócona nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA BŁĘKITNY KRZYŻ
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000118020
NIP 5471959331
REGON 72799010
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. BIELSKO-BIAŁA, gmina M. BIELSKO-BIAŁA, miejsc. BIELSKO- BIAŁA
Adres ul. MOSTOWA, nr 1, lok. ---, miejsc. BIELSKO-BIAŁA, kod 43-300, poczta BIELSKO-BIAŁA, kraj POLSKA
Forma prawna FUNDACJA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2004-08-27
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2002-06-13
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP TAK
Data przyznania statusu OPP 2004-08-27
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD FUNDACJI
Nazwa organu reprezentacji OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DYREKTOR FUNDACJI.
Przedmiot działalności
86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
86, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
86, 90, C, PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Wojnar Roman Lech Dyrektor Fundacji 1963-10-31
Wojnar Dorota Wicedyrektor 1963-02-13

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Szarek Jan 1936-02-13
Richter Klaus
Buzek Macha Helena Janina 1937-07-02
Popiołek Katarzyna 1947-10-14
Buzek Janusz Jan 1977-10-13
Uglorz Marek 1964-11-12
Korczago Adrian 1964-04-09

Dane podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA BŁĘKITNY KRZYŻ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA FUNDACJA BŁĘKITNY KRZYŻ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA BŁĘKITNY KRZYŻ - 0000118020, NIP - 5471959331, REGON - 72799010. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA BŁĘKITNY KRZYŻ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. BIELSKO-BIAŁA, gmina M. BIELSKO-BIAŁA, miejsc. BIELSKO- BIAŁA. Adres ul. MOSTOWA, nr 1, lok. ---, miejsc. BIELSKO-BIAŁA, kod 43-300, poczta BIELSKO-BIAŁA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl