Dane podmiotu

Nazwa F&D&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Skrócona nazwa F&D&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000112317
NIP 7792082128
REGON 639650128
Siedziba kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
Adres ul. KOPANINA, nr 28, lok. 32, miejsc. POZNAŃ, kod 60-105, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2002-05-27
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji
Nazwa organu reprezentacji
Przedmiot działalności
22, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
23, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
49, , , TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
69, , , DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
70, , , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Pordąb Andrzej 1959-10-24
Knap Jan 1947-06-17
Pordąb Zofia Marianna 1936-05-06

Dane podmiotu F&D&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F&D&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. Numer KRS podmiotu F&D&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI - 0000112317, NIP - 7792082128, REGON - 639650128. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F&D&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI to: kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ. Adres ul. KOPANINA, nr 28, lok. 32, miejsc. POZNAŃ, kod 60-105, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl